นายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

นายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560