อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ลักษณะโดยทั่วไป

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็น 1 ใน 8 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอสัตหีบ ตั้งอยู่ตรงชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 155 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร 

ที่ตั้งและอาณาเขต

 

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต เมืองพัทยา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต ทต.ห้วยใหญ่และอบต.นาจอมเทียน
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขต ทต.บางเสร่
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

 

พื้นที่ประมาณ 12.63 ตร.กม.

แผนที่ Google Map