ติดต่อเรา/ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

  ช่องทางนี้เป็นการติดต่อปิดผนึก ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเท่านั้นที่เข้าถึงได้ และ ทางเทศบาลจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ นโยบายความเป็นส่วนตัว

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

999 หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250