ไฟดับเป็นเวลาหลายวัน

- เนื่องจากมีไฟไหม้ที่เสาไฟฟ้า จึงทำให้ไฟตามทางดับ มาเป็นเวลาหลายวันแล้วค่ะ
แสดงความคิดเห็น