กฏหมาย

ทำไม่เขาขายฝังทะเลได้ครับคนอื่นขายไม่ได้แต่เข้าขายได้
แสดงความคิดเห็น