ถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคล

อยากทราบว่าถนนเส้นนี้ เป็นถนนส่วนบุคคลหรือสาธารณะ เคยทำหนังสือถึงปลัดวีระไปแล้ว แต่ไม่ได้การตอบรับกับมา
ผู้แสดงความคิดเห็น (1)
3
Admin
27 มิถุนายน 2565 11:21

ขออนุญาติสอบถามเพิ่มเติม ถนนที่สอบถามว่าเป็นถนนบุคค
ลหรือสาธารณะ รบกวนแจ้งชื่อถนน หรือซอย เพื่อดำเนินการตรวจสอบให้ค่ะ

แสดงความคิดเห็น