มาตรการชายหาดบ้านอำเภอ

ขอทราบมาตรการการจัดระเบียบชายหาดบ้านอำเภอ เจ้ใบ้มีมาตรการหรือยัง
พวกเรารอการจัดระเบียบร้านค้าอยู่
หวังว่าคงจะมีการประมูลแบบโปร่งใส
ผู้แสดงความคิดเห็น (1)
3
Admin
16 มิถุนายน 2565 09:16

ขณะนี้เทศบาลกำลังดำเนินการ จัดระเบียบการใช้พื้นที่โดยไม่ผิดระเบียบ และผิดกฎหมาย ให้คะทางผู้บริหารดำเนินการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนอยู่นะคะ

ขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเป็นคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันและคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

แสดงความคิดเห็น