ขอให้ฉีดพ่นยุง

20 ก.ย. 64 ขอให้ฉีดพ่นยุง บริเวณร้านจำหน่ายที่นอนชื่อ Pattaya in bed ถนนสุขุมวิท ฝั่งขาเข้าสัตหีบ ก่อนถึงแยกสำนักงานอัยการ เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก ชื่อภาคภูมิ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม เมื่อวันที่ 19 กันยายน เวลา 17.00 น.
เขตพื้นที่ ถนนสุขุมวิท
ชื่อผู้แจ้ง คุณสุวาณี หมายเลขโทรศัพท์ 0876097201 ไม่ประสงค์แจ้งอีเมล เวลา 12.00 น.
ช่องทางการร้องเรียน 1337 เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง นางสาวโสภาพัฒน์
หมายเหตุ ผู้ร้องประสงค์ให้แจ้งผลดำเนินงานผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 0876097201
ผู้แสดงความคิดเห็น (1)
3
Admin
28 กันยายน 2564 10:18

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงเรียบร้อยแล้ว

แสดงความคิดเห็น