คำร้อง/ร้องเรียน
โพสต์ คำร้อง/ร้องเรียน

โรงแรมจอมเทียนฮอริเดย์ ก่อสร้างเสียงดัง

เนื่องจากโรงแรมจอมเทียนฮอริเดย์ ถนน เรียบชายหาดจอมเทียน ได้มีการก่อสร้างและเกิดเสียงดังตลอดทั้งวันที่ให้บริเวณข้างเขียงได้ได้ผลกระทบด้านเสียง ตลอดทั้งวัน 08.00-18.00

ผู้แสดงความคิดเห็น (2)

  1. 3
    Admin

    เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการตรวจสอบต่อไปค่ะ

  2. รสสุคนธ์

    อยากให้ทางหน่วยงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เร่งเข้ามาตรวจสอบการทำงานของโรงแรมจอมเทียนฮอลิเดย์อินน์ มีการเทเศษวัสดุจากการก่อสร้าง บริเวณด้านบนสุดของตัวอาคาร ทำให้เกิดเสียงดังเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ในประจำวัน และการพักอาศัย ซึ่งเป็นที่พักอาศัยรวม ทำให้ผู้พักอาศัยหลายๆ ครอบครัว ได้รับความเดือนร้อน จากมลภาวะทางเสียง สะสมเป็นเวลาหลายสัปดาห์

ร่วมแสดงความคิดเห็น