คำร้อง/ร้องเรียน
โพสต์ คำร้อง/ร้องเรียน

ไฟไฮแมสดับ

ไฟไฮแมสสุขุมวิทดับ
1.ปั้มเชลล์-นาจอมเทียน14
2.บ้านอำเภอเทรดดิ้ง-โอเชียนมารีนา

ผู้แสดงความคิดเห็น (2)

  1. 3
    Admin

    กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บรเิวณปั๊มเซลล์-นาจอมเทียน ๑๔ สาเหตุเกิดจากฟิวส์แรงสูงตก ๒ ตัว และได้ดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยาเข้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่วนบริเวณบ้านอำเภอเทรดดิ้ง-โอเชี่ยนมารีน่า สาเหตุเกิดจากมีการตัดไฟเนื่องจากการก่อสร้างทางของกรมทางหลวง จึงได้ประสานไปยังกรมทางหลวงให้ติดตั้งไฟเพิ่มติมเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ

  2. 3
    Admin

    เทศบาลตำบลนาจอมเทียนทราบเรื่องร้องทุกข์ของท่านแล้ว กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น