ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • รวบรวมรายชื่อวินจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซต์)

  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้รวบรวมรายชื่อวินจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซต์) ในเขตตำบลนาจอมเทียน เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยการรณรงค์ให้ประชาชนอยู่กับบ้าน เพื่อควบคุม และยับยั้งการแพร่ระบาดโรค

 • คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 4/2563

  ด่วน! ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 4/2563
  ปิดการบริการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
  ขอแก้ไขคำสั่ง ให้ธนาคารในห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้
  เพิ่มลายลักษณ์อักษร "ห้ามหัวหน้าส่วนราชการออกนอกพื้นที่ หากจำเป็นให้ขออนุญาตกับผู้ว่าฯ"

 • คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 3/2563

  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 3/2563 ให้ดำเนินการ

  ปิดห้างสรรพสินค้า ยกเว้นในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านอาหาร (เฉพาะแบบให้กลับไปทานที่บ้าน)

  ปิดสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลัง สนามเด็กเล่น สนามกีฬาต่างๆ หรือสถานที่ที่รวมตัวกันเล่นกีฬา

  งดไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไป-มา เกาะสีชัง เกาะล้าน คนที่อาศัยบนเกาะสามารถเดินทางได้ แต่จะมีด่านตรวจสอบ

  งดการให้บริการบางประเภทในหน่วยงานราชการ ตามเอกสารภาคผนวก (แนบท้ายคำสั่ง)

  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 • คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  หากพบเห็นผูัที่มีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย มีน้ำมูกใส ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน 089-543 9515

 • ขยายกำหนดเวลาการจัดทำ #บัตรประจำตัวประชาชน

  ขยายกำหนดเวลาการจัดทำ #บัตรประจำตัวประชาชน
  กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ #ขยายเวลา การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
  จากภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ให้ขยายเป็น 120 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดถึง 31 กรกฎาคม 2563
  #ลดการติดต่อราชการ #บัตรประชาชนหมดอายุ #บัตรใหม่ #เปลี่ยนบัตร #ไม่ต้องรีบต่อ #ขยาย120วัน #COVID19

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ