ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • เรื่อง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

  ประกาศจาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
  ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.

 • สายด่วนร้องเรียน 1377

  "สายด่วนร้องเรียน 1377" พบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือได้รับการปฎิบัติที่ไม่เป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce"

  คณะกรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่า คณะกรรมการอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการ " Pre Order ผลไม้ตามฤดูกาลผ่านช่องทาง E-Commerce " ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ผลไม้ที่มีความพร้อมได้มีช่องทางใหม่ๆ ในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมและยั่งยืน โดยแบ่งรูปแบบการจำหน่าย ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ Business to Business และ Business to Customer เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตคุณภาพให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายนี้

 • การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

  ในวันอังคารที 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. เพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในสถานีจ่ายน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

 • ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปีที่ 2"

  โครงการ 'พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย'เป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ. ธนชาตประกันภัยและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เพื่อร่วมแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในชุมชนด้วยแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน โดยใช้กระบวนการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยสามารถสมัคร ผ่านเว็บไซต์พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย หรือคลิกที่ >> https://bit.ly/3wiXKIn

 • ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว

  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. เนื่องจากกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะทำการรื้อสายไฟฟ้าแรงสูงและตอกเสาเข็มคอสะพาน บริเวณสะพานข้ามคลองบ้านอำเภอ สะพานที่ 1 เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าแรงสูงสัตหีบที่ 3 ถึงสุดเขตสัมปทาน ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ